Alternatywne źródła energii cieplnej

nagrzewnica na przepracowany olej
Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii charakteryzują się zmniejszonym negatywnym oddziaływaniem (względem tradycyjnych źródeł) na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, lunagrzewnica na przepracowany olej .