piec na zużyty olej

Co to jest nagrzewnica?

Podział nagrzewnic Ze względu na przeznaczenie: n.
pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n.

samochodowe - stosowane w samochodach n.

przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. Ze wpiec na zużyty olej .

Widok do druku:

piec na zużyty olej