montaż paneli słonecznych poznań

Kolektory słoneczne są trwałe oraz wytrzymałe

Fotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.
Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony.
Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powstaje montaż paneli słonecznych poznań .